Vilma-ház

Nagy József lelkész hazahozatala Amerikából

1 kép): Nagy József lelkész, 2.) kép: Nagy József Amerikából küldte  1922-1924. körül komájának ezt a képet a családjáról

Dencsi-Horváth Jánostól hallottam először azt a történetet, hogy a szobi reformátusok 2oo holdat arattak le bérben, hogy kívánt papjukat,Nagy Jóskát” és családját hazahozhassák Amerikából. Azt is,  hogy dalok is születtek az őket akarók, és ellenzőik szájából. Aztán megegyeztek, összegyűjtötték a pénzt a hajójegyre, két nagy disznót levágtak a fogadásukra. Mikor begördült a vonat, ott volt a falu apraja-nagyja, és volt a nagy dínom-dánom. Ezt a legendát erősítik meg a még emlékezők, és kizárólag csak az ők emlékezetére hagyatkozunk.
Nagy József az erdélyi Patakfalván született 1879-ben. Iskoláit is Erdélyben végezte.  Együtt érettségizett nagyapámmal Székelyudvarhelyen, annyi hányadtatás után, itt találkoztak újra 50 év múlva”.
Nagy József Somogyszobon lett segédlelkész, ahol megismerkedett Józanágh Zsigmond tiszteletes úr lányával, Ilonával. Józanágh Zsigmond nem örült e frigynek, ezért a fiatalok nekivágtak szerencsét próbálni Amerikának. „A baba a hajón született, és a -tenger lett a koporsója.”
1917-ben meghalt Józanágh Zsigmond és halála után Németh Károly teljesített lelkészi szolgálatot. Elkövette azt a hibát, hogy szombathelyi áthelyezése előtt egy héttel jelentette be távozását a gyülekezetnek, maga helyett Kutassy Gyulát, a dombóvári segédlelkészt ajánlva. Ezen a gyülekezet egy része úgy megsértődött, hogy két pártra szakadtak, a Kutassy pártiakra, míg a másik fél Nagy Józsefet, a régi szobi segédlelkészt akarta visszahozni Amerikából. A jobb módú családok Kutassyt akarták, míg a többiek Nagy Jóska hazahozatala mellett kardoskodtak.

Kép: A Nagy-pártiak a segesdi szőlőben. A számozott kép hátán a szöveg: “Éljen Nagy József!! Ezzel a szent tudattal állottak gépem elé a nevezettek”-aláírás (olvashatatlan) A túloldaliak nevei:
1- Hosszú István, 2-Puskás Ferenc ( j on ?)3- Kismihók István kalauz, 4- Vincze György, 5- Gertok (?) János (vasutas), 6- Puskás József (vasutas), 7- Puskás Györgyné Szalai Erzsébet, 8- Kisgyura Illés (baranyás) 9- Benke (?) István (vasutas), 10- Hosszú József (csucsor), 11-Cippán Illés”

A nagy dilemmában, pártoskodásban nóták születtek, miben egymást gúnyolták:

„ Szabó Pista ne add oda a lányod
Mert azt te nagyon is megbánod!
26-ost ne fogadj el vőnek,
mert azok nem érvényesülnek!”

26 család volt Kutassy mellett, ezért mond a nóta 26-ot, a legtöbb gúnyverset a Kutassy- pártiak kapták.

„Kiss János, a Rebeka,
Nem áll a rúd mellé a dereka.
Szereti a Katicát,
Nem kedveli a Nagy Jóskát.”

Mondják, hogy Tosa Rozália egy szikár vénlány volt, úgy emlékeznek, hogy Vas Ilona is pártában maradt, így a gúnyversekben állandóan összeboronálták Kutassy Gyulával őket, mivel ők őt szerették volna papjuknak.

„Sárga csizmát visel a Tosa
Vette néki a Kutassy Gyula
Sárga csizma hadd szakadjon el,
Csak a Tosa sose hagyjon el.”

„Tosa Rózsi, Vas Ilonka,
Együtt mennek a templomba.
Imakönyv van a kezükben,
Kutassy Gyula a szívükben”

Orbán József tejcsarnokos volt, eredeti neve Fazekas, és a Nagy-párt főhangosa.

„Orbán Jóska a Nagy párt
kolomposa,
Ártatlan kezét a savóban mossa.
Moshatod már Orbán, mindhiába,
Nem beszélsz te Szobba Nagy
Jóskával”.

Ez az egy dal, amelyikben a Nagy- pártiakat gúnyolják.

Mondták, hogy az öreg Diseri Nagy József mellett kampányolt, egy ilyen töredékről van tudomásunk, de már nem emlékeznek rá azok, akik a többi dalt elénekelték.. Így csak ennyi maradt meg, de reméljük, hogy még előkerül valamikor.

„Diserinek jaj de nagy a mellénye”– közben előbukkant még egy mondat-„Diseri a falu legénye, fölcsúszott az inge, mellénye”

És előkerült a 35 éve leírt egész versike.

„Puskás Vilmának az apja Puskás József volt, nekünk sógorunk volt, úgy szokták emlegetni, hogy bajomi, mert egyik előde Bajomból nősült,- hogy Puskás József a bajomi, az is a Nagy Jóskát akari.”

Végül megegyezett a két fél, Nagy József hazahozatala mellett döntöttek, most már a közös döntés értelmében, egy akarattal a pénzt kellett megszerezni az útiköltségre. A herceg bérlőétől, Mayerhoffer Ödöntől vállaltak el 2oo hold búzát aratásra, mely munkában az egész gyülekezet részt vett. „Azon a napon reggel korán elmentek a templomba, a kaszákat a temlpom falához támasztották, azután mentek aratni.”  Kiss István bácsi (Kálvin u. 26.) emlékszik, még a kisiskolába járt abban az időben, hogy Baráti felé voltak azok a búzatáblák, amit arattak. Kisgyermekként édesanyjával vitték a vizet „kükorsóban” és az ebédet fehér ruhával letakart fejvékában a búzamezőre, mondták is az aratók „fehérlik a határ, jön az ebéd”,és siettek eléjük segíteni. Az emlékezetben még mindig élénken él a történet, hogy Pecsét Jóska hazajött 1926-ban Keszthelyről, hogy segítsen a gyülekezetnek aratni, és „ott halt meg a földeken, hirtelen”.
Mikor meglett a pénz a hajójegyre, már csak az ünnepélyes fogadás megszervezése volt hátra. Levágtak két nagy disznót, mesélték, hogy „színes kasmírkendő lobogott minden ház kapufélfáján”, a mai Várvizi- háznál díszkaput, diadalívet készítettek, ott várta a falu népe a nehéz munkával megszerzett új papot. Az állomásról küldöttség kísérte Nagy József tiszteletest és családját, feleségét és három gyermekét, Erzsébetet, Katalint és Lászlót a díszkapuig, ahol az akkori jegyzőnk, aki szintén sokat és nagyot tett a faluért, Hosszú József jegyző úr fogadta és mondott ünnepi beszédet. Utána Istentisztet tartottak, majd jött az ünnepség és a mulatság. Még arra is emlékeznek, hogy „Dávidházi Józsefet keresztelte először Nagy József”.
Hát így szereztek maguknak papot régen a somogyszobiak.

Somogyszob, 2006. május 28

1)kép:Az állomáson a fogadóbizottsággal.(Érfalvi Ferenc tulajdona a kép) 2.)kép:Nagy József tiszteletes konfirmandusokkal. Leánya , Katalin balról mellette sötét hajjal, hajpánt nélkül.

1)kép: Puskás  Vilma(Jószámoló) ül, balról az első   2) kép: Németh Károly tiszteletes

Nagy József temetésén készült kép (Érfalvi Ferencné tukajdona a kép)

( Emlékezők voltak: Horváth Kis Örzse néni , Sámócziné Ilonka néni, Kisillés Katica néni néni, Vincze Zsuzsika néni, Diseriné Eta néni, Hókáné Katica néni, Dencsi-Horváth János, Antalfi József, Kiss István, Kiss Istánné, Szegvári István, Karaj-Puskás József, Hóka József, Torma Józsefné, Spanics Katalin.)

(vilmás gyűjtés)

SK