Vilma-ház

Orvosunk volt Somogyszobon: Dr. Kis-pál István

Dr. Kis-pál István

Dr. Kis-Pál István, körzeti főorvos. Született: 1924.09.28-án Nagyberkiben, meghalt, 1982.11.28-án, Somogyszobon.
Házasságot kötött , 1955.10.22-én, Nagyatádon. Gyermekkorát Nagyberkiben
töltötte, hiszen édesapja ott volt főjegyző. Fiát, Istvánt, a Kaposvári Gimnáziumba járatta. Érettségi után a Pécsi Orvostudományi Egyetem hallgatója lett. 1944-ben, mint egyetemistát, elvitték munkaszolgálatra. Hazatérte után, két évet jogot hallgatott, majd pedig folytatta orvosi tanulmányait. Kötelező szakmai gyakorlati idejét a Kaposvári Kórházban töltötte. Végzése után, ugyanitt dolgozott a szülészeti-nőgyógyászati osztályon, majd pedig a Marcali Kórházbn folytatta praxisát. 1957-ben, megpályázta a somogyszobi körzeti orvosi állást. Elnyerése után, 1958 márciusában költözött feleségével együtt a faluba. 1960-ban született leányuk, Andrea.

Az orvosi körzetet, abban az időben nagyon nehéz volt ellátni., mert csak motorral és lovas kocsival lehetett közlekedni az úthálózat hiányosságai miatt. Somogyszobhoz tartozott Nagybaráti, Kisbaráti, Kaszó puszta, Kanizsaberek, Darvaspuszta, Szt.László puszta és Török tanya is. 1965 körül már elkezdődött az úthálózat építése és 1967- ben már telefonon is lehetett kapcsolatot teremteni, így már lényegesen könnyebb volt a nagy körzet ellátása.

1977-ben körzeti főorvos lett és megkapta az „Egészségügy Kiváló Dolgozója„ kitüntetést.
Betegei legalább annyira ragaszkodtak hozzá, mint ő a betegeihez. Hitvallásához tartozott, hogy a lélek ápolása, elvezet a test teljes gyógyulásához és egy jó szó, többet ér bármilyen gyógyszernél…
Szabadidejében, vadászott és horgászott. E sportokat már gimnazistaként is űzte, számára ez jelentett felüdülést a minden napokban.

1982 szeptemberében hirtelen tört rá a gyógyíthatatlan betegség és november 28-án, elhalálozott.
Nagyatádon helyezték örök nyugalomra. Végső búcsúján, szinte az egész falu képviseltette magát.

Dr. Kis-Pál Istvánné, Nagyatád

( A cikk a Vilma-házi Hírmondó felkérésére készült, vilmás gyűjtés)

SK