Vilma-ház

Károly Imre somogyszobi katolikus tanító

Károly Imre szomogyszobi katolikus néptanító

A Károly családról csak vázlatosan és fakuló emlékeimre hagyatkozva tudok írni. A családnak kilenc gyermeke született, hat fiú és három lány. Mellettük volt még egy nevelt lányuk is. A fiúk mind tanultak, kettő tanító, kettő jegyző, kettő postatiszt lett. Tudomásom szerint a lányok is jártak polgáriba. A gyerekek taníttatásában sokat segített a vasút és egy gyermektelen nagynéni is, aki különösen „Imikét” szerette.

1.)-kép: Károly Imre és családja. Felesége, Banga Margit, leányuk: Margit és fiúk: Béla 2.) kép: Károly Mihályék a szülők  aranylakodalmán. . Károly Imre fivére és nővére között hátul.

Károly Imre 1889-ben született Szentán, 1909-ben végzett a tanítóképzőben, talán Csurgón és utána a somogyszobi katolikus iskolába került. Itt tanított 40 éven át. Ő volt a „kistanító” a kántortanító mellett. Az elsős és másodikosokat tanította összevont osztályban. Néha 70 gyerek is volt együtt egy osztályában. Így a falu jelentős részét Ő tanította meg írni, olvasni.Mindig szeretettel emlegette a „gyerekeit”.

Nagyon becsületes, mélyen hívő, jóindulatú, szorgalmas ember volt.A tanításon kívül is részt vett a falu életében. Tevékeny tagja volt a Hangya értékesítő szövetkezet vezetőségének, sokat dolgozott ezen a téren is , Ő végezte a könyvelési munkákat. ezen kívül csemetekertet, faiskolát vezetett a gyerekek közreműködésével.
Felesége, Banga Margit Hódmezővásárhelyről került a Dunántúlra, több helyen dolgozott a postán mint postáskisasszony. Férjhezmenetele után felmondta az állását és csak a családjának élt .Kitűnő háziasszony volt, rajongva szerette gyerekeit, Margitot és Bélát, később az unokákat is. Nagyon népszerű volt a faluban, talán az idősebbek még emlékeznek rá.

Károlyi Imre a kép jobb oldalán

Én 1950-ben kerültem Somogyszobra, 51 őszén Lábodra helyeztek, ahova vonattal jártam át naponta.Közben feleségül vettem Károly Margitot. 1952-ben Szobon is tanítottam néhány hónapig megint, mert az egyik kollégát elhelyezték. 1952 őszén Igalba kerültem, oda is költöztünk, de visszajártunk az iskolai szünetekben. Főleg a gyerekek töltöttek sok időt a nagyszülőknél. Az öregek Somogyszobon maradtak életük végéig. Károly Imre 1969-ben, felesége 65-ben halt meg.

Ángyán József
Siófok, 2005 máj. 11.

Károly Imre  tanítóról a Somogy Vármegye adattárából:      1909-ben a hitközség osztálytanítói állást szervezett, amelyre ugyanakkor az iskolaszék Károly Imrét választotta meg. Született 1889. évi szept. 12-én, Ötvöskónyiban. Iskoláit Csurgón végezte. Ugyanitt nyert az állami tanítóképzőben 1909-ben oklevelet. Elvégezte az általános tanítói továbbképző tanfolyamot is. Tevékenykedik az egyesületi és szövetkezeti életben. A Hangyaszövetkezetnek alakulásától kezdve könyvelője és 1934-től kezdve ügyvezető igazgatója. Katonai szolgálatra ő is bevonult 1917 nov. havában Budapestre, a 32. cs. És kir. Gyalogezred őrszolgálatos csapatához egyéves önkéntesnek. Budapestről az olasz harctérre került 1918. márc. 6-án. Itt a 26. hadtestparancsnokság kötelékébe tartozó 38-as, majd 101. számú ezredhez osztották be. Innen került haza betegen 1918. szept. 1-én.

„Károly Imre  1963-ban, felesége, nagyanyám pedig 1965-ben hunyt el. Közös nyughelyük a temető 3. parcella, 12. sorában a 17. sírhelyen található”
Köszönjük  a feliratos képeket és a kiegészítést unokájuknak,  Dr. Ángyán Józsefnek.

(Veje, Ángyán József a Vilma-ház kérésére írt emlékezése, Somogy Vármegye adattára, vilmás gyűjtés)

SK