Vilma-ház

Somogyszob körjegyzője volt: Szabady Károly

Somogyszob körjegyzője volt: Szabady Károly

                                                            Szabady Károly

Szabady Károly 1876-ban született Somogysárdon. Középiskoláit Kaposváron végezte, ugyanitt tett jegyzői vizsgát. Pályáját Felsősegesden kezdte, Toponáron,  majd ismét Felsősegesden szolgált. 1895-től  Görösgallon volt jegyző 8 és fél évig. Onnan a nagyobb Szobbra jött körjegyzőnek 1903-ban. Felesége a Csökölyben 1883-ban született Györkös Margit postai tisztviselőnő, aki Somogyszobon 1913-ban lett postamester.

                                           Szabady Károlyné postamesterasszony

Szobb a vasútnak köszönhetően fellendülőben volt, így a kiváló közigazgatási szakember, Szabady pont jókor érkezett.Szobb 1901-ben alakult át körjegyzőséggé Bolhás községgel. Az akkori jegyzőségeknek nagyon sok feladata volt. Az akkori közigazgatás hatáskörébe tartozott az adóügy, anyakönyvek, közlekedés, közutak, hidak, népjólét, munkaközvetítés, sorozás, stb. 1904-ben hiánypótló építkezésbe kezdtek: a jegyzőséget és jegyzői lakot, 1911-ben a halottasházat csináltak, majd vágóhidat,  utak, hidak építése, karbantartása is soron volt. Hozzájárultak 1910-ben az iskola és tanítói lakás építéséhez is.1923-ban bevezették a villanyt Somogyszobra. 1926-ban a somogyszobi hősök emlékoszlopára versenytárgyalást írtak ki. Feladatuk volt a község tulajdonában levő erdőkben a vadászati jog bérbeadása.

1. kép: az  1904-ben épült jegyzőség és jegyzői lak. 2. kép: A régi Hangya

Szabady Károly írta egybe először a Kisillés, Kisgyura, Kismihók, Kisfelső neveket. 1907-ben Szobb új neve, megkülönböztetésül a Hont megyei Szobtól, Somogyszob lett. A hasonlóság a vasúti menetrend miatt is terhessé vált már, ezért is szorgalmazta a névváltozást. 1908-ban Somogyszob megkapta az országos vásárjogot évi 4 vásár megtartásához.

1.kép: az új pecsét Szabady Károly és Pálfi György  bíró aláírásával. 2.kép: Az új , immáron Somogyszob pecsétje(vilmás gyűjtés)

1922-től együtt dolgozott a somogyszobi születésű Hosszú Józseffel, akit adóügyi jegyzőnek választottak meg.

1-2.kép)A vágóhíd és a vásárjog az akkori Közlönyben.

Szabady Károly nemcsak remek szakember volt, de aktívan részt vett a közéletben is. Részt vett a Hangya és a Hitelszövetkezet megalakulásában, mindkettőnek sokáig volt az igazgatója, választmányi tagja volt az Iparoskörnek is.   Hosszú éveken keresztül pénztárosa volt a  Vármegyei Jegyzői Egyesületnek.

A körjegyzői állást 1933-ban hirdették meg újra.

Felesége 1915-ben, Szabady Károly 1938-ban halt meg. Sírjuk a szomogyszobi temető 2-es parcellájában van.

(vilmás gyűjtés, Somogy Vármegye)S.K