Vilma-ház

Karácsonyi ének

 Karácsonyi ének

„Ma született Jézusunk, hív megváltó Krisztusunk.                                                                   Csillag lőn az égen, kit mindig boldog szentek,

Kik előttünk elmentek, óhajtva vártak régen.                                                                     Örvendjünk csak, egyszülötte ez az Istennek!

Ki csak azért vette fel testünket,                                                                                                     Hogy örök dicsőséggel lelkünket,                                  

 Ingyen jóvoltából megáldja,                                                                                                               Mert egeknek királya.”

Varga György írta Bibliája első lapjára 1868.-ban, „febriáriusz” hó, 12-én. Ugyanennek a Bibliának hátsó borítójára, szinte azonos szöveggel még egyszer leírta Varga József 1899. március 28-án. Az ének szövegét megtaláltuk,  Pálfi Rozália hagyatékában levő, 1877. június    6-ai határozat szerint kiadott énekeskönyvben,szintén kézírással. ”A tiszántúli ref. Egyházkerületnek ezen  határozatai értelmében lett szerkesztve és kiadva az Énekeskönyv ily alakban, új hangjegyekkel, violinkulcs szerint, kihagyásokkal, és módosításokkal.” Az ebben található ének leíróját, és a leírás dátumát nem ismerjük, Az ének eredete is ismeretlen.

(A gyapjú betlehem a Vilma-ház fonójában készült.)