Vilma-ház

Füles József (1913-1944)

Füles József (1913-1944)

Füles József

II. világháborús Hős

1913. április 8-án látta meg a napvilágot, református család első gyermekeként- Zágrábban.Apja Füles József főkalauz, anyja Füles Józsefné, született Puskás Erzsébet háztartásbeli.


Puskás Erzsébet

Születését követően a család visszatér Magyarországra, és a Somogy megyei Bolhás településen élik mindennapjaikat.1921-ben megszületik első húga, Füles Erzsébet (későbbiekben Diseri Józsefné)

Tanulmányait 1919-ben Bolháson megkezdi, majd az elemi iskola 4 évét követően, 1923-ban a Csurgói államilag segélyezett református főgimnáziumban (később Csokonai Vitéz Mihály Református Főgimnázium) végzi.

id Füles József

1929-ben megszületik legkisebb húga, Füles Irén (későbbiekben Pecsét Józsefné) 1932-ben a család életét egy tragédia árnyékolja be, édesanyja Bolhás községben kútba ugrik, ezzel véget vetve életének. Pár év gyász után, apja újra nősül, a kuntelepi származású Márton Rozália személyében.

Édesapja unszolására Füles József 1933-ban már jogot hallgat, ügyvédi pályára lépne.

Ezidőtájt a Somogy megyei Mesztegnyő község körzeti orvosa egyik lányának, Vizer Ilonának udvarol, akit később feleségül vesz.

Mesztegnyőn telepednek le, ott élik mindennapjaikat, amikor kitör a 2. világháború és Füles Józsefet behívják a frontra, ahol a 38. gyalogezred hadnagyaként szolgál. 1944. augusztus 17-én Marcaliban megszületik fia, Füles István Tamás.

Esküvői kép

A 2. világháború eközben tombol.

Frontra küldött kép feleségéről, fiáról

Feleségével a frontról levélben tartják a kapcsolatot, a gyermeket fényképen látja csak. A frontról hiába várja haza családja és felesége, nem tér haza. Sógorával, Diseri Józseffel együtt szolgál, ő hazatér. Bizonygatja a családnak, hogy látta a katonát, nem halt meg, csak megsebesült. Felesége és húga mindent elkövetett, hogy megtalálják. Végső elkeseredésükben jósokhoz, halottlátókhoz fordulnak, de mindhiába. Kétségek és megválaszolatlan kérdések maradtak utána, végül beletörődtek a katona halálába.

Évtizedekkel később végül egyetlen fia utánajárt annak, és megtudta, hogy apja 1944. december 28-án, abban az évben, mikor ő világra jött, Cinkota térségnél tüdőlövés következtében hősi halált halt.

A szobi hósök emlékművén a fölvésett neve

Mátyásföldön, katonai sírban nyugszik.

Emlékét leszármazottai szeretettel őrzik.

PE (Pecsét Emőke)

Iskolai törzslapja
Füles Józef és huga, Irén, és és Vizer Ilona a hugával

Levél a frontról
A gyászoló özvegy az árvával.