Vilma-ház

A fekete ház

A fekete ház 

A fekete ház

A somogyszobi parókián álló melléképületet a szobi református gyülekezet 1910-ben építtette bontott anyagból. Az épület talpas, zsaluszerkezetű, rossz állapotban levő faépítmény volt. A déli oldalon 3 ajtó van. Egy ajtó a fáskamrába nyílik, a középső ajtó egy folyosóra, innen nyílik 3 ól, a 3. ajtó egy űrgödrös WC –be nyílik. A WC sarkának a 2 falát 1-1 m-es szélességben téglából rakták föl.  A WC ülőkéje is téglából volt fölrakva. A nyugati oldalon volt a disznóól ajtaja, a vályú a túloldalon a folyosóról is hozzáférhető volt egy fölnyitható ajtón keresztül.

A melléképületbe beépített pallók több helyről, korból származhattak. Van köztük fűrészelt vastag deszka, de sok a hasított, bárdolt palló. A gerendákon is látszanak a régi csapolások, van olyan is, mi paticsfalú építményből származik. Az egysorban befúrt lyukak utalnak erre. Az épület padozata döngölt föld volt. A megroggyant állapotú épület áttelepítését a Vilma-ház portájára a műemlékvédelem is javasolta. 2004-ben a presbitérium ajándékozási szerződéssel adta az Alapítványnak.  

2006-ban a Tengerlánc-pályázaton nyert pénzből, 1 millió Ft –ból  álltunk neki az áttelepítésnek, mely munkát és a tervrajzot is a Bagó és Tsa cég végezte. A költségvetés 1 138 980 Ft volt, a hiányzó részt az Alapítvány egészítette ki.  

Az épület a parókián az istállóhoz támaszkodott, ezért kellett vennie a Bagó cégnek egy hasonló korú épületet, hogy a hiányzó tűzfalat meg lehessen építeni. Mivel az utolsó fuvar a parókián maradt, így a WC két sarkán a téglafalat is fával pótolták.  

A melléképületet 2006. szeptember 23-án a megkésett Vilma-napon adtuk át ünnepélyes keretek között. 

Mivel a melléképület eredeti padozata döngölt föld volt, 2020-ban a református templom tatarozásakor fölszedett járólapjaival lerakattuk a régi fáskamra helyét. Itt kapott helyet a Ház kamrája, a paraszti élet nélkülözhetetlen tartozéka. A kamrában helyeztük el a teknőket, szitákat, rostákat, gerebeneket, véndőket, motollát. Büszkeségünket, egy vetőkötényt is itt akasztottuk föl. 

Magában az épületben is letégláztunk 2 ólat szerszámosnak és raktárnak és a folyosót. Még visszavan 2 fakk (ól), ahol most a fatárolónk van, és egy ólba pedig a gyűjtemény fölös darabjait tesszük majd. 

A fekete ház az udvarban

Ebben az épületben van a Budi-múzeumunk is két m2-en a régi WC helyén.

Budi- múzeum, részlet

Sk (vilmás gyűjtés)