Vilma-ház

Luther utca

Luther utca
(régen Kis utca)

Luther utca, régen Kis-utcának hívták. A fő utat  kötötte össze egy negyed kör alakban a Kálvin utcával. 1865-ös térkép alapján Horváth, Hosszú, Puskás, Kaman ?, Czippán, Katona, Szalay, Varasdi, Fazekas,Bódis és  Benke család telkei, házai voltak itt. Bal oldalon 5 Fazekas család is itt lakott.

1-2 kép:Utcakép a 60-as (S.M.Levéltár) és a 70-es években.

Pukás Vilma háza (Luther u. 24)1839-ben épült, a falu első tégla parasztháza volt. 1982-ben országosan védett műemlék lett, 2003-ban renoválva, korhűen berendezve avattuk föl. Az elpusztult melléképületeket újra telepítettük. A porta és az épületek községi tulajdonban vannak, a néprajzi gyűjtemény a Vilma Háza Alapítvány tulajdona. A működtetés is az Alapítvány feldata.A 6. kép, a mai állapotot mutatja.1,-3,-4 kép: Dr Szabó Tünde felvétele, a levédéskor, 2. kép: Dr Kerecsényi Edit fényképe1964-ből.

Luther utca 11, Horváth Lajosné András Erzsébet (Buger Böske )  lakóháza,, melyet az apósa 1900 körül vett régi tulajdonosától,  Bódis Jánostól. Böske néni erdélyi származású volt. Halála után az örökös eladta a szennai szkanzennek áttelepítésre a házat, amit 1981-ben el is kezdtek. 1987-ben fejezték be az áttelepítést. 1,-2,-3 kép: Csepinszky Mária , 4. kép: A ház ma  Szennán

1-kép:Dávidháziék háza a 70-es évek elején. 2. kép: I. világháborús emlékmű a kisiskola telkén, melyet 1927-ben adtak át. A turult 1945 után a  falusiak eldugták egy padlásra, 56-ban visszaállították, azután végleg eltűnt. A mai turul Wéber Klára szobrászművész alkotása

A kisiskola 1)-kép A kanyarban, a Kálvin utcai iskola telkének a Luther utcába nyúló részén épült föl a reformátusok második iskolája egy nagy osztályteremmel és egy 2 szobás szolgálati lakással 1902-ben  6884 korona költséggel.2)kép: Az iskola emeletéről készült látkép a 60-as évek eljéről.