Vilma-ház

A KIE Somogyszobon (Keresztyén Ifjak Egyesülete)

. Angliában George Williams 1844. június 6-án alapította. 124 nemzeti szövetségi tagja van a World Alliance of YMCA-nak.A szervezet célja az volt, hogy a keresztény elveket a gyakorlatban is megvalósítsa. Három alapelvük az „egészséges szellem, egészséges elme és egészséges test”. A szervezet mindenki számára nyitott, kortól, nemtől, társadalmi illetve vallási hovatartozástól függetlenül.

A szobi KIE pecsétje

A YMCA/YWCA első magyar szervezete 1883-ban alakult meg Budapesti KIE (Keresztyén Ifjak Egyesülete) néven. A KIE munkáját a vallásos alkalmak,  az ismeretterjesztés, a  szépirodalom olvasása adta,  de hangsúlyt fektettek a sportra és az éneklésre is. Magyarországi megalakulása után a KIE a század elején kimagasló szerepet töltött be az iparos és paraszt fiatalok körében végzett szolgálatával. A nép-főiskolai mozgalom hazai meggyökereztetése és az első cserkészcsapat megalapítása is kapcsolódik tevékenységéhez. (forrás: Wikipédia)

Az 1930-as konferencia helyi részvevői

A képen szereplők:Varasdi István, Göndöcs Vilmos, Nemes József, Kasza György, Pálfi János, Varasdi József, Futó…., Bíró Ernő, Puskás János(Pitye), Kisgyura József, Szedlacsek József, Hóka Sándor, Vincze Sándor, Dencsi Horváth János, Puskás József, Terencsényi József, Nagy Erzsébet, Horváth Erzsébet, Sámoczi Erzsébet, Kulcsár Gyula tanító, Nagy József lelkész, Kisillés Julianna, Sámóczi Imre, Kisillés Bözsi

Somogyszobon a KIE 1926-ban alakult 20 taggal, egyesületi formában. Elnöke Nagy József lelkész lett, de volt alelnökük,  pénztárosuk, könytárosuk. 60 kötetes könyvtáruk volt.  Hamarosan megnőtt a tagok létszáma is. Bibliaórákat, műkedvelő előadásokat rendeztek, részt vettek a falu ünnepségein szavalataikkal, éneklésükkel.

kép :”1948-ban készült a turulnál rendezett ünnepségen, melyet istentisztelet után tartottak.” (középen a KIE-s zászló)

1930-ban már Somogyszobon tartották kétnapos területi konferenciájukat, mely nagy  sikert aratott  a résztvevő 15 környékbeli falunál is.  1948-ban hat KIE-s lány jubileumi zászlót hímzett 1848 emlékére.  Horváth Erzsébet, Kisgyura Katalin, Vincze Zsuzsanna és Füles Irén nevét ismerjük a hat lány közül. ( A Ház gyűjteményében van a zászló) Hímeztek egy másik zászlót is Petőfi Sándor tiszteletére. Erre egy idézet is rákerült,  „Emlékszem, a nővéremnek három betűt kellett hímeznie”. Ez a zászló nem került elő .

Az 1948-ban hímzett jubileumi zászló

1950. május 16-án a KIE kimondta „önkéntes” feloszlását. 1991-ben szerveződött újjá.

A KIE indulója (Kisgyura Bözsi néni énekel 84 éves korában)

SK