Vilma-ház

Somogyszobi történetek

Volt egyszer egy JEK
Volt egyszer egy JEK

Volt egyszer egy JEK

Volt egyszer egy JEK JEK-FÉRFIKÖR A felvétel 2017. jünius 26-án készült Hosszú Lászlóék otthonában. Mottó:AZ ADOTT SZÓNAK HITELE LEGYEN, A CIVIL SZFÉRA RÉSEN LEGYEN Valamikor régen a körök falujának nevezték Somogyszobot, annyi kulturális egyesület volt a faluban. Olvasó, iparos, vasutas,…

A herceg és a szobiak
A herceg és a szobiak

A herceg és a szobiak

 A hercegi család címere és a szinte Kaszó jelképévé vált vadászkastély A herceg és a szobiak Herceg Hohenlohe Oehringen Kraft Keresztély Ujest hercege, porosz nagybirtokos  1909-ben megszerezte a vadászati bérlet jogát az esztergomi főkáptalantól Kaszóban, majd 1911-ben megvásárolta 7 millió…

Régi találós kérdés a Bibliából
Régi találós kérdés a Bibliából

Régi találós kérdés a Bibliából

Régi találós kérdés a Bibliából Régi szokás szerint a menyasszonyt hazakísérték az esküvőről ( polgári), és csak azután mentek a vőlegény házához, amikor elbúcsúztatták a szülőktől, testvérektől, közeli és távoli rokonoktól.   Szokás szerint kocsival vitték a menyasszonyt a vőlegényes házhoz,…

A KIE Somogyszobon (Keresztyén Ifjak Egyesülete)
A KIE Somogyszobon (Keresztyén Ifjak Egyesülete)

A KIE Somogyszobon (Keresztyén Ifjak Egyesülete)

. Angliában George Williams 1844. június 6-án alapította. 124 nemzeti szövetségi tagja van a World Alliance of YMCA-nak.A szervezet célja az volt, hogy a keresztény elveket a gyakorlatban is megvalósítsa. Három alapelvük az „egészséges szellem, egészséges elme és egészséges test”. A…

Az 1948-as népdalcsoport és népi tánccsoport
Az 1948-as népdalcsoport és népi tánccsoport

Az 1948-as népdalcsoport és népi tánccsoport

Megemlékezésül leírom a somogyszobi néptáncosok neveit. (Sajnos csak múlt időben.) A tánckar betanítója Horváth Jani volt, a „Pinec” mellékneve volt. Ő az eredeti Gyöngyösbokrétás népi tánccsoporthoz tartozott. A II. Világháború utáni időben úgy döntött, továbbadja szülőfaluja fiataljainak a tánctudását. Megszervezte…

A SOMOGY-SZOBBI REF-EGYHÁZ ARANYKÖNYVE

Somogyszob első református alapítványa 1888-ból kép: Józanágh Zsigmond fényképe és annak háta (magántulajdon) A barna bőrkötéses könyvet, külső borítóján a fenti aranybetűs felirattal, aranyozott oldallapokkal, Józanág Zsigmond kérésére rendelte meg Szász Károly Duna-melléki püspök Rigler Ede József gyártelepéről 1887-ben. A…

Nagy József lelkész hazahozatala Amerikából
Nagy József lelkész hazahozatala Amerikából

Nagy József lelkész hazahozatala Amerikából

1 kép): Nagy József lelkész, 2.) kép: Nagy József Amerikából küldte  1922-1924. körül komájának ezt a képet a családjáról Dencsi-Horváth Jánostól hallottam először azt a történetet, hogy a szobi reformátusok 2oo holdat arattak le bérben, hogy kívánt papjukat, „Nagy Jóskát” és…

A somogyszobi reformátusok 40 éves babyloni fogsága
A somogyszobi reformátusok 40 éves babyloni fogsága

A somogyszobi reformátusok 40 éves babyloni fogsága

A Carolina Resolutio (III. Károly király által 1731. március 21-én kiadott határozat a protestáns egyházi viszonyok és vallásgyakorlás szabályozására) okán Padányi Bíró Márton veszprémi püspök 1744-ben templomukat, majd 1747-ben az 1746-ban alapított iskolájukat is bezáratta, templomukat a katolikusoknak adta, a…