Vilma-ház

Régi találós kérdés a Bibliából

Régi találós kérdés a Bibliából

Régi szokás szerint a menyasszonyt hazakísérték az esküvőről ( polgári), és csak azután mentek a vőlegény házához, amikor elbúcsúztatták a szülőktől, testvérektől, közeli és távoli rokonoktól.   Szokás szerint kocsival vitték a menyasszonyt a vőlegényes házhoz, mikor odaértek, a násznagy uramék leszálltak a kocsiról a ház ajtaja előtt, és felelni kellett azokra a kérdésekre, amelyeket feltettek a vőlegény bent lévő násznagyai. Ha a kint levő násznagy nem tudott a kérdésekre felelni, fizetnie kellett. Ha eltalálta, akkor nem. A kint levő násznagynak is kellett kérdéseket feltenni a bent levőknek, és  bizony azoknak is fizetniük  kellett, ha nem találták el a választ.  Hát ez az a történet, amelyben Kissillés József násznagy úr tett fel találós kérdést, és nagyon sokáig senki sem tudott választ adni.” Ki volt az, aki még meg sem született, máris vörös selyemszalagot viselt a kezén?” Kereste mindenki a megoldást, föltették a kérdést több lelkészeknek is, Antal Gábor tiszteletes úr is megkapta, de ő sem tudta megfejteni. Pedig a válasz a Bibliában van.

Már a család is belenyugodott, hogy senki nem tudja, Kissillés József magával vitte a sírba a titkot, de nem így történt! Nálunk, reformátusoknál, szokás, hogy a bibliaolvasó kalauz szerint naponta új részleteket olvasunk a Bibliából. Így jött sorba az a fejezet, melyetben a válasz volt arra, amit sokáig senki nem tudott megfejteni, s értünk a következő részhez:

.És lőn, hogy szülése közben az

egyik  kinyújtá kezét, és fogá a bába,

és veres fonalat köte reá, mondván:

Ez jött ki először.”

Szinte ugyanakkor hozta a megfejtést  Érfalvi Ilona, aki akkor Pápán tanult a Teológián, hogy a válasz a Bibliában keresendő, Mózes I. könyve, 38. rész, 27-3o.-ig terjedő vers.

Az így születő gyermekek Jákob unokái, Juda fiai.

„27.És  lőn az ő szülésének idején,

ímé, kettősök valának az ő méhében.

28.És lőn, hogy szülése közben az

egyik  kinyújtá kezét, és fogá a bába,

és veres fonalat köte reá, mondván:

Ez jött ki először.

29.De lőn, hogy amikor visszavoná

 kezét, ímé az ő testvére jöve ki.

És mondá a bába: hogy törtél te magadnak

rést? Azért nevezé nevét Pérecznek.

3o. És utána kijöve az ő testvére,

kinek veres fonál vala kezén, és nevezé

 nevét  Zerakhnak”

 Kissillés Sándorné Kisgyura Katalin

Somogyszob,  2oo5. IX. 2o.

A képek a somogyszobi református templomban a 2008-ban rendezett -A Biblia- című kiállításon készültek. A kiállított  könyvek a somogyszobi családok féltett kincsei. (SK)