Vilma-ház

Az áttelepített méhes

A somogyszobi Kálvin u. 24. alatti portán állt egy méhes. Szalai Ferenc építette a 20-as években.

Szalai Ferenc

Négy oszlop tartotta a tetőszerkezetet, a keleti és az északi oldalon hosszú deszkák szolgálták a falat, itt volt az ajtó is. A nyugati és déli oldalon döngölt földön fél méteres téglafalat emeltek, ezen helyezkedtek el a kaptárok. Ezek zöme kisboconádi régi kaptár volt, de a felső sorban voltak szalmából font kasok is. A kaptárok kifele néztek, belülről nyithatóak és kezelhetőek voltak.

A méhes, Dr Kerecsényi Edit felvétele

A méhesben folytak a méhészeti munkák, pörgetés, keretek készítése, itt kaptak helyet a méhészeti szerszámok: pörgető, füstölő, álarc, stb. A 60-a években a néprajzosok is felfigyeltek erre a méhesre, Dr. Kerecsényi Edit fölmérte, képeket készített róla. A méhest Szalai Ferenc unokája, Szalai László adományozta a Vilma Háza Alapítványnak.

Szalai László

A hozzávaló terveket a Bagó és Tsa cég készítette el és a somogyszobi Önkormányzat telepítette át a Vilma-ház portájára. A korhadt deszkák helyett új deszkákat építettek be. Az udvar felőli két téglaoszlopba beépítettek 2 pecsétes téglát, melyet Szob testvérvárosunk adományozott a Háznak. A méhes padozata a református templom fölszedett régi járólapja. A méhes belsejében van elrejtve a mosdó egy sötét ajtó mögött.

A kaptárokat kiegészítettük több kaptárral, köztük szalmából font kasokkal, köztük egy szalmaoldalú kaptárral, és a szalmaoldalt készítő szerkezetettel is.

Adományba kaptunk pörgetőt, füstölőt, virágporgyűjtőt, tetejezőt, stb. Így berendezve várja a méhes a látogatókat. Az áttelepített méhest 2011-ben adtuk át ünnepélyes keretek között a falunapon Szob testvérváronunk képviselői jelenlétében. Szinte bármikor lehetne méhészkedni az épületben.

SK