Vilma-ház

Baranyás Kisgyura család

Két Kisgyura az I. világháborúban.

Somogyszobon a Kisgyura családok szép számmal éltek régebben, és élnek még ma is, és ezért, hogy megkülönböztessék egymástól, majd mindnek van mellékneve, és legtöbben használják is. Édesapánk neve Kisgyura György, de csak úgy hívták, hogy Baranyás Gyura bátyám. Így ismerjük, hívjuk egymást, de senki nem haragszik meg érte. Ennek a melléknévnek a története a következő, mely az 1 700-as évek végéről való: A Veszprémi Káptalan Kaszóban vágatta a fát. Baranyából hozattak munkásokat, kik szombatonként hazamentek. Ezért úgy is hívták a falusiak őket, hogy a baranyások. Akkor még nem volt vasút.Nekünk egy fiú rokonunk, talán ősünk, ki nagyon szép kisgyermek volt, úgy három éves lehetett, az utcán játszott a többi pajtásával, mikor mentek haza a baranyások. Az egyik kocsisnak nagyon megtetszett a göndör hajával, szép kis arcocskájával, fölkapta az utcáról, és elvitte magával. Bizony sok időbe telt, míg a földekről hazatérők, az asszonyok eligazítása szerint azonnal lóra ülhettek, és üldözőbe vehették a gyermektolvajt. Az atádi úton követték őket, és az atádi útszéli Nád Jancsi csárdában érték őket utol, honnan visszahozták a kicsit. Hát innen ered a Baranyás melléknév. Nád Jancsi híres betyár volt, ez a csárda volt a törzshelye, idejárt inni, mulatozni, de elfogták és fölakasztották. A róla szóló nótát a Kulcsár igazgató úr is tanította a gyerekeknek az iskolában. Így szól az első versszaka:

„A Nád Jancsi csárdában van,

A pandúrnak üzenve van,

Hogy jöjjenek hamarosan,

A Nád Jancsi csárdájába.”

Két Kisgyura lány

Kisillés Sándorné emlékezései

Édesapánk 1887-ben született, négyen voltak testvérek. György, Illés és a két lány Rozália és Julianna. Illés nagybátyánk az I. Világháborúban az olasz fronton súlyosan megsebesült. Puskagolyó ment át a nyakán, és a bal kezét is meglőtték. A keze le is bénult, félkézzel élte le az egész életét. Édesapánk a rendes katona idejét töltötte Pesten, mikor leszerelt, akkor tört ki a háború, ő is az olasz frontra került a testvére mellé. „Csattogott a puskagolyó a köveken, még az egérlyukba is bebújtunk volna,” mesélték a csatákról. 6 évig volt katona. A háború után, mikor hazajött, megnősült, édesanyánk Puskás Katalin volt. Ennek a Puskás ágnak Nagy volt a mellékneve. Mi ketten, két lány, voltunk testvérek, Erzsébet és én, Katalin. Erzsébet Torma József felesége lett, én Kisillés Sándorhoz mentem férjhez. Szép gyermekkorunkat meghatározta az a sok együttlét a szüleinkkel, rokonokkal, ismerősökkel. Édesapámék sokszor eldalolták a háborús nótákat a segesdi szőlőhegyen. Boros József, Kulcsár Gyula, Sámóczi József, Károlyi Imre, Pálfi József és édesapánk, amíg éltek minden alkalmat megragadtak egy-egy baráti együttlétre. Sütötték a bográcsban a pörköltet, és mikor elkészült, nekiláttak az evésnek, és közben-közben járt a pohár is, megjött a jókedv és elkezdték énekelni a régi dalokat, háborús nótákat. Így tanultam meg tőlük a sokszor hallott énekeket.

„Tisza-parti kiserdőre rászállott az este,
Furulyaszó, tilinkószó hallott minden este.
Pásztorfiú furulyáját jávorfáról nyeste,
A nótáját, legszebb dalát fújta minden este.
Kiszáradt a jávorfácska, Néma lett a furulyácska,
Nem szól minden este. Grodek alatt a gazdája, Hideg már a teste.”
(Grodek, lengyel város)

„Csendes éjjel a táborban elmerengek a tűz mellett,
Körülöttem bajtársaim szép csendesen szenderegnek.
Előveszem a keblemből, ott, ahol majd senki nincsen, aki lássa,
Rácsókolom a lelkemet egy halvány rózsaszálra.
Ha egy golyó szíven talál ott a vészes zivatarban,
Az utolsó sóhajtásom a te neved súgja halkan.
És, hogyha majd eltemettek, kis bajnétom tűzzétek le keresztfának.
A kereszt mellé szép csendesen tűzzétek a rózsaszálat.”

Kisillés Sándosné Kisgyura Katalin Somogyszob, 2006. okt. 2.

(A Vilma-házi Hírmondó kérésére készült)

 

A Kisgyura család családfája
(Közreadta Torma Zoltán, az adatokat összegyűjtötte Göndöcs Emma Barna Andrásné)

1.kép: Torma Zoltán, 2.kép: Torma József és felesége Kisgyura Erzsébet, 3. kép: Kisgyura Irén

I, Kisgyura Mihály felesége Fazekas Katalin
Leányuk
II, Kisgyura Zsófia férje Nagy Puskás József (1856. 05. 15- 1931. 08. 02) (1846. 10. 30- 1916. 10. 21)
Gyermekeik: 1-Puskás József ( 1875. 03. 01-1952. 03.16) Felesége Varasdy Erzsébet (1882-1828) 2-Puskás István (1878- 1917-ben az olasz fronton halt meg) Felesége: Kisgyura Erzsébet 3-Puskás György (1878-1909) 4-Puskás Sándor (1883. 03. 01- 1918. 06. 06, az olasz fronton halt meg) Felesége: Kisillés Erzsébet (1885. 10. 16- 1977. 08. 16)

III, Puskás József és Varasdy Erzsébet Gyermekeik:1- Puskás Erzsébet (1902. 11. 19- 1979. 11. 18) Férje: Kisgyura Sándor (18??- 1935) 2-Puskás Katalin (1905. 08. 30-1993. 02. 07) Férje: Kisgyura György (1895. 04. 24- 1966. 12. 26) 3-Puskás József (1920. 04. 27- 1943. 12. 31), tüdőgyulladásban halt meg)

IV, Puskás Erzsébet és Kisgyura Sándor Gyermekeik: 1-Kisgyura Sándor (1922. 11. 18- 1984. 06. 28) borbély Felesége: Varga Ilona (1925. 03. 18- 1959. 11. 10) 2-Kisgyura Károly ( 1934- 1989. 11. 30) tanár Felesége: Tóth Zsófia , 3-Puskás Katalin és Kisgyura György Gyermekeik: Kisgyura Katalin (1930. 05. 15- ) Férje. Kisillés Sándor ( 1921. 01. 01- 1999. 07. 07) Kisgyura Erzsébet ( 1932. 08. 11- ) Férje: Torma József ( 1931. 03. 16-)

V, Kisgyura Katalin és Kisillés Sándor Gyermeke : Kisillés Sándor ( 1954. 09. 04-) Felesége: Hosszú Hajnalka ( 1964. 03. 25-) Gyermekeik: Hajnalka (1988. 04. 15-) Sándor (1989. 05. 12-)
Kisgyura Erzsébet és Torma Zoltán Gyermekeik:Torma József ( 1958. 10. 31-) Felesége: Anka Erika (1958. 07. 04-) Gyermekeik: Réka (1985.11. 05) Csaba(1987. 11. 18) Bulcsú (1990. 09. 11) Torma Zoltán (1960. 12. 21-) Felesége: Vincze Mária ( 1961. 10. 25-) Gyermekeik: Szabolcs ( 1990. 09. 19) Attila ( 1990. 09. 19) Levente (1996. 12. 25)

SK