Vilma-ház

Volt egyszer egy JEK

Volt egyszer egy JEK

JEK-FÉRFIKÖR

A felvétel 2017. jünius 26-án készült Hosszú Lászlóék otthonában.

Mottó:AZ ADOTT SZÓNAK HITELE LEGYEN, A CIVIL SZFÉRA RÉSEN LEGYEN

Valamikor régen a körök falujának nevezték Somogyszobot, annyi kulturális egyesület volt a faluban. Olvasó, iparos, vasutas, KIE, levente stb. Még háború után is nagy élet volt itt, főleg a vasút és a foci jóvoltából. Meccsek, bálok, telt házas színelőadások.  A 80-as végén az állam kezdett kivonulni a kulturális életből, ezekről beszélt pár ember a Kultúrotthon oldalsó helyiségben, az amúgy öltözőnek használt szobácskában, ahol beszélgetésekre össze szoktak jönni. Pont akkor tartják ezt a megbeszélést, mikor az akkori tanács utolsó ülését tartja. 1988. február 1-re meghívót küldtek 50 szobi férfiaknak, és az akkor megjelentekkel megbeszélték, hogy 15.-én összejönnek és megbeszélik a továbbiakat egy férfikör alakulás dolgában. Így is történt,

1988. március 15-én 21 férfi megalakította a JEK-et! Jókedv, egészség, kultúra, ezt a nevet Káldi Zoltán találta ki, a név fedte is működési szándékukat is. A hagyományőrző , kulturális kör létrejöttét egyhangúlag elfogadta mindenki. Megválasztották a tisztségviselőket, id Hóka József, id Kisillés Sándor, Máté István, Pintér László és Hosszú László kapott jogosítványt az irányításra. Elnökük Hosszú László lett. Megbeszélték, hogy minden hónap 2. péntekén összejönnek.

Az első dolguk közkívánatra március 15 megünneplése volt, következő hónapban Dr. Várvizi József tartott a háborús időkről beszámolót. Májusban autóügyességi versenyt rendeztek. Volt térzene, tombola, nívós díjak. Mentek kirándulni még azévben a Balátára , Zalakarosra, a Küvölgyi halastónál főztek. A Föld-napján társadalmi munkát szerveztek a Tanáccsal közösen. Máté István rendezésében lőversenyt tartottak. Júliusban a Kossuth Rádióhoz hívták be őket, hatan mentek föl. Ez nagy dolog volt, hiszen mikor volt somogyszobi a rádióban egyenes adásban? Adótanácsadó okította a társaságot, Czink István újra kreszoktatást tartott, Dr. Várvizi János az egészséges életmódról, míg unokája Indiai kiküldetéséről, ottani élményeiről tartott élvezetes, tartalmas beszámolót.  Majd ismét a Balátára mentek biciklivel. Az ilyen kiruccanásokon 40-50 ember vett részt az 5 évestől a 90-ig. És még csak 1 év telt el!

1989-ben autós-motoros versenyt rendeztek az állomás előtti téren.  Niklára, Zalakarosra terveztek kirándulást, de biciklivel megint mentek a Balátához egy halászlére, 1990-ben rendezték meg először a régi szokást fölelevenítő Kossuth-vacsorát, újra kerékpártúrát rendeztek a kaszói térségben, majd megint lövészeti versenyt tartottak, az aradi 13-ra a kultúrházban emlékeztek meg. Ez évben a Pécsi TV-től jöttek felvételt csinálni velük. Először rendezték meg a borversenyt Somogyszobon. Oklevéllel, ajándékokkal. 91-ben farsangi –bált tartottak, majd a Hősök vasárnapi ünnepsége következett, mellyel régi hagyományt elevenítettek föl. Ebben az évben Szenna-Sikonda, majd Bükkfürdőre mentek kirándulni. Nagysikerű volt az Anna-bál, azon belül a szépségkirálynő megválasztása. Igényes ajándékokkal díjazták a versenyzőket.  1992-ben a Somogyszobról elszármazott férfiakat hívták meg vendégségbe. Jöttek is Ausztriából, Németországból, Pestről, Szegedről. Nagy sikere  és visszhangja volt. Ennek kapcsán utazott ki Bécsbe 1 hétre 2 pedagógus vendégségbe németet gyakorolni.

1993, 7. 24-én Klubok Háza néven avatták fel és adták át a felújított régi tűzoltószertárt, nagy ünnepséget rendeztek, falunap-szerűt, immár otthonuk is lett és JEK-napnak hívták ezután az éves nagy rendezvényüket. Ebben az évben volt a Pécsi TV és a Képújság riportere is a JEK-nél felvételt készíteni. A Klubok Háza vendége volt László Orsolya és Györfi Árpád.

A továbbiakban a főbb rendezvényeket soroljuk föl.

 1995-ben JEK-napon díszkaput állítottak föl az épülethez vezető úton, melyet Kovács János helyi fafaragó készített,  Francz Rezső országgyűlési nyitotta  meg a JEK -napot, a hirdetőtábla átadása is ekkor volt, a falra kerámia címer került, mely régi szobi pecsétet, egy tölgyfát ábrázolt. 1999-ben Kovács János helyi fafaragó népművész faragta kopjafát állítottak föl, október 6-án már ott tartották legalább a  100 ember jelenlétében az aradi13-ra a megemlékezést, mécseseket tett mindenki a kopjafához. Ezután minden évben a kopjafánál emlékeztek meg az aradi 13-ról. 1995. 04. 12 a Somogy Megyei Honismereti Egyesület a JEK vendége, majd a borosgazdák szakmai napja következett március 10-én, neves előadókkal.

Az 1996-os JEK-napok 2 napos rendezvény volt.  Ekkor volt a Mihályfáról behozott és rendbetett  Szt. Mihály szobor újraszentelése a Klubbok Háza előtt. Balázs Béla megyés püspök szentelte föl.  A JEK-ház falára nyitott kerámia könyv kerül címerükkel. Az esti alkonyatban 50 év után újra fölsírt a tárogató hangja Somogyszobon. . A 97-es JEK-napon JEK-zászlót avattak, zászló-anyának az akkor legidősebb somogyszobi asszonyt, Bohár Józsefné Juliska nénit kérték  föl.

1998-ban 10 éves a JEK. Fölújították az Erzsébet kertet Kiss István kezdeményezésére, ami a kaszói út felé a majorság előtt van. Július 26-án, a díszvendég Dr. Kolber István a Megyei Közgyűlés elnöke. Ekkor adták át Somogyszob első filagóriáját, meghívták minden „somogy” előtag nevű helység polgármesterét, képviselőit. Leleplezték a JEK-ház falán elhelyezett kerámia-táblát, amin 2 angyal tartja megyénk térképét, rajta a „somogy „ kezdő nevű falvak nevei vannak felírva. 1999-ben közösségi önkéntes munkájáért az egyesület elnöke, Hosszú László a falu díszpolgára kitüntető címet kapta.

Hova-tovább TV műsorban 30 emberrel mentek Pestre az újonnan megalakult testvérszervezettel, a SANSSZAl közösen, a 2. fordulóra 5-en utaznak. A felújított Erzsébet-kertben emlékoszlopot avattak, mely Kovács János egyik legszebb munkája. A Családi-lapnál 25-en voltak vendégek.

2001. január 1-jén 0 óra 30 órakor szép, egyszerű ünnepségen, pezsgővel köszöntötték a 3. évezredet, a 21. századot és leleplezték az Idő-kerámia domborművet. A nyáron útjelző táblát állítottak a 3-as útkereszteződésnél. 2002-ben Kossuth címert, 2003-ban Rákoczi –címert avattak a épület 1-1 tűzfalán. Ekkor már 15 évesek lettek. Elnökük, Hosszú László betegsége miatt, szívinfarktusa volt, Friedrich József helyettesítette, majd az elnökséget ifj Vámosi Zoltán vette át. Utána 2 évig a fiatal Pintér Tamás vezette az egyesületet. A fiataloknak esténként a pályázaton nyert gépekkel netes estéket tartottak, az eddigi állandó programokat: borverseny, Hősök napja. aradiakra emlékezés , mindig megrendeztek, de Pintér Tamást a tanulmányai utáni munkája Pestre szólította. Őt Pál János követte. a JEK 25. éves  születésnapán a SANSZ adott 25 perces műsort, majd Eller János polgármester emlékezett meg az egyesületről, utána  Pál János mondott beszédet, végül Hosszú László vette át az elmúlt 25 évet. Tóth János helyi költő versével fejeződött be az est. Ezt már a kultúrotthonban tartották.

Volt egyszer egy Jek. Megmozgatta a falut, az állam helyett szolgáltatta a kultúrát. Szépítették a környezetüket,  Műsoraiban neves előadók: Dévai Nagy Kamilla és tanítványai, Los Andinos együttes eredeti peru népzenével, Nagy Bandó András, tárogató szólt 50 év elmúltával újra a faluban. Előadást tartottak falunkban nyelvészek, történészek, hagyományőrzők.  A JEK-esek részt  vettek a Város és faluvédők  XX. nyíregyházi, majd    Debrecenben a  XXI.konferenciáján, Kaposváron, Segesden is voltak borversenyen, Szerepeltek TV és rádió adásokban, országos és megyei újságokban, Csak helyi szakemberekkel dolgoztattak: Kovács János fafaragó, Spanics Katalin keramikus, két helyi költőnk, Tóth János és Máté István alkalmakra írt verseivel szerepeltek szinte minden Jek-es ünnepen. Rendezték a  borversenyeket, később az önkormányzattal közösen, tartottak  családi vacsorákat a feleségek tiszteletére, rendeztek képeslapgyűjteményből kiállítást, bemutatták régi helyi amatőr festőnk, Sámóczi József munkáit az atádi Rinyamenti Fesztiválon. Emlékeztek minden évben a Don-kanyarra, Hősök napjára, az aradi 13-ra. A SANSSzal közösen költészet napját, karácsonyi ünnepségeket rendeztek  Csináltattak matricát, szatyrot címerükkel, volt faragott kitűzőjük, tagjaikkal beutazták az országot kirándulásaikon. (Ópusztaszer, Pannonhalma, Zalaegerszeg, Herend, stb .) Évente többször mentek biciklitúrára. Jókedv, egészség, kultúra!

Tisztelettel és szeretettel: SK