Vilma-ház

Pálmai Ferenc, a szobi evangélikus templom megépíttetője

l886. október 2-án született Nagyszombaton (Trnava ma), Pavelka Vilmos volt az apja, aki földműveléssel
foglalkozott (lOO hold földje volt). Anyja Novomeszky Éva. Testvérei: Géza, Gusztáv, Vilma, József.
Iskoláit Nagyszombaton végezte, majd Nógrád megyében gazdatiszti középiskolát végzett.
Az l9lO-es évek elején kezdett dolgozni, majd átkerült a mostani Magyarországra. Először Rinya pusztán (Inke mellett) dolgozott mint gazdasági ellenőr. Ez a birtok Hohenlohe hercegé volt.

Az I. világháború alatt behívták katonának, az orosz fronton harcolt, orosz fogságba került. Murmanszknál vasútépítésen dolgozott mint fogoly. Innen több társával megszökött és szerencsésen visszajött Magyarországra.
l9l9-ben nősült meg, felesége Pavelka Józsa, aki szintén a Felvidékről, Vadócról származott. (Testvérei: Ottilia, István).
Négy gyermekük született: Ilona l92O-ban, Vilma l922-ben, Ferenc l923-ban, Ottó l925-ben.
Rinyából l926-ban Nagybarátiba (Somogyszob melletti puszta) költözött, ahol Mayerhoffer Ödön által bérelt birtokon dolgozott mint gazdasági ellenőr. Ez a birtok is Hohenlohe hercegé volt.

kép: Pálmai Ferenc lóháton, Witlinger Z. tulajdona
l927-ben kapott vitézi rangot. Ekkor lett Pavelkából Pálmai. Kitüntetését a világháborúban tanúsított bátor viselkedéséért kapta. Oroszországban a lövészárokban voltak és az ő vezénylete alatt törtek ki, ebben az ütközetben győztek az ellenség felett.

l935. július 4-én Sandon a somogyi evangélikus egyházmegye közgyűlésén a somogyszobi fiókgyülekezet felügyelőjének választják meg. A gyülekezet l938-ban elhatározta, hogy templomot építenek. A telket a herceg ajándékozta. A templom l94l. szeptember l4-én került felszentelésre. Pálmai Ferenc volt „az az ember, kit Urunk hatalmasan használt eszközül abban, hogy Somogyszobon felépülhetett az evangélikus templom” hangzott el a felavatáson.
l945-ben kisebbik fia Ottó – mint levente – betegen jött haza a háborúból, nem tudták megmenteni, mert nem volt penicillin és tüdőgyulladásban Kaposváron a kórházban meghalt.

A II. világháború után az uradalom megszűnt, el kellett hagyni Nagybarátit. Somogyszobra költöztek. Állás nélkül maradt. l945-l946-ban a földosztáskor l5 hold földet igényelt. Az egész család dolgozott benne, de két év után feladták, mert nem bírták a munkát. Ezután nyugdíjból élt. Felesége l955-ben, ő pedig l957-ben halt meg.

Witlinger Zoltán, Somogyszob, 2005.

(Az írást Witlinger Zoltán írta a Vilma-házi Hírmondó számára)

1.kép: Pálmai Ferenc, Witlinger Z. tulajdona, 2-kép: épülő evangélikus templom, a létrán Benke Mária áll, 3.kép: mai állapotban az evangélikus templom,(vilmás gyűjtés)