Vilma-ház

Régi találós kérdés a Bibliából

Régi találós kérdés a Bibliából

Régi szokás szerint a menyasszonyt hazakísérték az esküvőről ( polgári), és csak azután mentek a vőlegény házához, amikor elbúcsúztatták a szülőktől, testvérektől, közeli és távoli rokonoktól.   Szokás szerint kocsival vitték a menyasszonyt a vőlegényes házhoz, mikor odaértek, a násznagy uramék leszálltak a kocsiról a ház ajtaja előtt, és felelni kellett azokra a kérdésekre, amelyeket feltettek a vőlegény bent lévő násznagyai. Ha a kint levő násznagy nem tudott a kérdésekre felelni, fizetnie kellett. Ha eltalálta, akkor nem. A kint levő násznagynak is kellett kérdéseket feltenni a bent levőknek, és  bizony azoknak is fizetniük  kellett, ha nem találták el a választ.  Hát ez az a történet, amelyben Kissillés József násznagy úr tett fel találós kérdést, és nagyon sokáig senki sem tudott választ adni. Ki volt az, aki még meg sem született, máris vörös selyemszalagot viselt a kezén?” Kereste mindenki a megoldást, föltették a kérdést több lelkészeknek is, Antal Gábor tiszteletes úr is megkapta, de ő sem tudta megfejteni. Pedig a válasz a Bibliában van.

Már a család is belenyugodott, hogy senki nem tudja, Kissillés József magával vitte a sírba a titkot, de nem így történt! Nálunk, reformátusoknál, szokás, hogy a bibliaolvasó kalauz szerint naponta új részleteket olvasunk a Bibliából. Így jött sorba az a fejezet, melyetben a válasz volt arra, amit sokáig senki nem tudott megfejteni, s értünk a következő részhez:

„És lőn, hogy szülése közben az                                                                                     egyik  kinyújtá kezét, és fogá a bába,                                                                         és veres fonalat köte reá, mondván:                                                                             Ez jött ki először.”

Szinte ugyanakkor hozta a megfejtést  Érfalvi Ilona, aki akkor Pápán tanult a Teológián, hogy a válasz a Bibliában keresendő, Mózes I. könyve, 38. rész, 27-3o.-ig terjedő vers.

Az így születő gyermekek Jákob unokái, Juda fiai.

„27.És  lőn az ő szülésének idején,                                                                                 ímé, kettősök valának az ő méhében.

28.És lőn, hogy szülése közben az                                                                                egyik  kinyújtá kezét, és fogá a bába,                                                                         és veres fonalat köte reá, mondván:                                                                            Ez jött ki először.

29.De lőn, hogy amikor visszavoná                                                                             kezét, ímé az ő testvére jöve ki.                                                                                     És mondá a bába: hogy törtél te magadnak rést?                                                   Azért nevezé nevét Pérecznek.

3o. És utána kijöve az ő testvére,                                                                                   kinek veres fonál vala kezén,                                                                                        és nevezé nevét  Zerakhnak”

 Kissillés Sándorné Kisgyura Katalin                                                        Somogyszob,  2oo5. IX. 2o.                                                                                         (A vilma-házi Hírmondó felkérésére)

A képek a somogyszobi református templomban a 2008-ban rendezett -A Biblia- című kiállításon készültek. A kiállított  könyvek a somogyszobi családok féltett kincsei.

(SK)