Vilma-ház

A somogyszobi turul

A somogyszobi turul

Az I. világháborúban elesettek emlékére márványoszlopot állítottak, rajta egy turulszoborral  a református kisiskola előtt.

Az emlékmű leleplezése 1927.  május 15-én volt.

‘1.és 3. kép: A turul eredeti állapotban még,

2. kép: valószínű, hogy az 56-ban visszahelyezett turulról készült a kép

Mindkét templomban istentisztelet volt s utána ünnepélyes fölvonulás a szoborhoz, ahol dr Jankovich Tihamér plébános és dr. Antal Géza ref. püspök tartottak avató beszédet. Utána Boros József községi bíró a község nevében átvette az emlékművet. Az emlékműre 41 hősi halott nevét vésték.

A II. világháborúban, a német megszállás alatt a németek a turul nyakára tekerték a telefonzsinórt és így vezették át az úton a telefont a főhadiszállásig. A bolgárok bejövetele olyan gyorsan történt, hogy nem volt idejük leszerelni, így az első bolgár tank beleakadt a zsinórba és lerántotta a szobrot. Először az Luther utcában volt az egyik pajtában, majd átvitték az akkori jegyzőségbe. ( mai óvoda). Ott volt kis ideig egy szekrény tetején. Onnan a mai Topogó udvarán levő istálló jászlába tették, szénával letakarták. Négy akkori kommunista elöljáró ezt megtudta, kivitték a kapuig, majd eladták MÉH-nek 400 Ft-ért, a megijedt átvevő ki is fizette. Ők meg elmentek áldomást inni a kocsmában. A turult meglátta három szobi gazda, föltették a szekerükre , elvitték a Szt . Imre utcába, és egyikük házának a terasza fölött leszedték a cserepeket, betették a szobrot és visszaigazították „Meg sem látszott, hogy hozzányúltunk a tetőhöz!”. Így várt a turul 56 okt. 23-ig. Akkor kibontották és föltették az eredeti helyére.

56 után szőrén-szálán eltűnt. Senki nem tudja, hogy ki vette le, vitte el és hova került.

A mai szobor Wéber Klára szobrászművész alkotása, melyet a rendszerváltozás után rendeltek meg.