Vilma-ház
Nagy Józsefné Piros Örzse néni
Nagy Józsefné Piros Örzse néni

Nagy Józsefné Piros Örzse néni

Özv. Nagy Józsefné, szül. Kisgyura Erzsébet 1915. január 8-án született Somogyszobon, apja Kisgyura Illés, anyja Puskás Julianna, akiknek egyetlen gyermekük volt. Iskolába először a szobor melletti kis iskolába járt, ahol Szikszai Erzsébet tanította 3 évig. A tanítónőt kisasszonynak kellett szólítani,…

A SOMOGY-SZOBBI REF-EGYHÁZ ARANYKÖNYVE

Somogyszob első református alapítványa 1888-ból kép: Józanágh Zsigmond fényképe és annak háta A barna bőrkötéses könyvet, külső borítóján a fenti aranybetűs felirattal, aranyozott oldallapokkal, Józanág Zsigmond kérésére rendelte meg Szász Károly Duna-melléki püspök Rigler Ede József gyártelepéről 1887-ben. A könyv…

Antalfi József visszaemlékezése
Antalfi József visszaemlékezése

Antalfi József visszaemlékezése

192o. november 7-én születtem, régi evangélikus és református somogyszobi családban, anyám neve Katona Erzsébet, apámat Antalics Jószefnak hívták, 5-en voltak testvérek, közülük Illés és György az I. világháborúban haltak hősi halált. 1924-ben magyarosította apám a nevét Antalfi-ra, mikor a Vitézi…

Mezei család

Iparoscsaládból származom. Dédapám, Mezei Mátyás, aki 18o1-ben született, asztalossegédnek tanult, elment vándorútra, ahogy abban az időben illett. Németországból, hol egy-két évet töltött, a franciákhoz akart átmenni, de keményen visszafordították, mert viszály volt a két ország között. De nem adta föl,…

Somogyszobi portré: Bohár Józsefné
Somogyszobi portré: Bohár Józsefné

Somogyszobi portré: Bohár Józsefné

1917. január 3-án születtem Barcson. Édesapám Bauyer Géza evangélikus, édesanyám Kovács Julianna katolikus vallású volt. Édesapám építőmester, volt, nagyon sokat és szépen dolgozott. Ő építette Rígócon a kastélyt, orvos,- és más polgári épületeket épített. 11-en voltunk testvérek, 8-an nőttünk föl.…

Az iskolapark megalkotója: Penczinger Ferenc
Az iskolapark megalkotója: Penczinger Ferenc

Az iskolapark megalkotója: Penczinger Ferenc

Édesapám 1919. augusztus 29. –én született Inkén, rom. kath. családban. Nagyapám, Penczinger Kálmán, nagyanyám Mencsels Terézia. .Ketten voltak testvérek, ő és József. Édesanyámmal, Tóth Juliannával, aki Darvason született 1923-ban, majd beköltöztek szüleivel Somogyszobra, Budapesten kötöttek házasságot 1948-ban. Én is ott…

Pálmai Ferenc, a szobi evangélikus templom megépíttetője
Pálmai Ferenc, a szobi evangélikus templom megépíttetője

Pálmai Ferenc, a szobi evangélikus templom megépíttetője

l886. október 2-án született Nagyszombaton (Trnava ma), Pavelka Vilmos volt az apja, aki földműveléssel foglalkozott (lOO hold földje volt). Anyja Novomeszky Éva. Testvérei: Géza, Gusztáv, Vilma, József. Iskoláit Nagyszombaton végezte, majd Nógrád megyében gazdatiszti középiskolát végzett. Az l9lO-es évek elején…

Egy somogyszobi „kisiskolás” útja a Bécsi Egyetemig
Egy somogyszobi „kisiskolás” útja a Bécsi Egyetemig

Egy somogyszobi „kisiskolás” útja a Bécsi Egyetemig

 Szegvári István atya visszaemlékezése     .1.kép:1933-34-katolikus osztály-térdeplő sor balról az 5-ös: Szegvári István 2. kép:1937-39-es csurgói osztály-első álló sor jobbról a 4-es az Szegvári István Bevallom, nem vagyok „ős-szobi”, mint a lakóság többsége is Szobon. Édesapám, Schwarcz István, zákányi születésű,…

Lelkész volt Somogyszobon: Antal Gábor
Lelkész volt Somogyszobon: Antal Gábor

Lelkész volt Somogyszobon: Antal Gábor

1910-ben született Tornanádaskán. Anyai ágon lelkészcsaládból származott.1928-ban érettségizett Csurgón, majd a Pápai Református Teológiai Akadémián végezte teológiai tanulmányait 1928-1932 között. Két évig Hollandiában tanult a kampeni teológián.1941-ben szentelték lelkésszé Pápán. Segédlelkészként Tatán, Nagykanizsán, Hajmáskéren, Böhönyén, Kaposváron, Kisasszondon, és Dorogon szolgált.…